Tertialrapporter

2017 mar 22

Rapporter

IVO publicerar tertialvisa redovisningar över de fyra stora ärendeslagen för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet med sammanställningarna är att skapa kontinuitet och en strukturerad uppföljning av ärendeslagen.

Tertial 1, 2017

Tertial 2, 2017

Tertial 3, 2017

Tertial 1, 2016 

Tertial 2, 2016

Tertial 3, 2016

Tertial 1, 2015

Tertial 2, 2015

Tertial 3, 2015