Tertialrapporter

2017 mar 22

Rapporter

IVO publicerar tertialvisa redovisningar över de fyra stora ärendeslagen för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet med sammanställningarna är att skapa kontinuitet och en strukturerad uppföljning av ärendeslagen.