Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården

2021 jun 16

Rapporter

Slutredovisning av regeringsuppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas.

Ung kvinna sitter på stol i väntrumskorridor.