Tillsynsombud är inte rätt väg att gå

2014 okt 01

Rapporter

Slutrapport från verksamheten. För att uppmärksamma barn och unga i familjehem beslutade regeringen om en treårig försöksverksamhet med tillsynsombud. Tillsynsombuden skulle regelbundet utöva tillsyn och samtala med barnen.