Tillsynsrapport - Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013

2014 mar 01

Rapporter

Tillsynsrapporten innehåller de viktigaste iakttagelserna i arbetet med tillsyn och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret. Utifrån iakttagelserna i tillsynen ska rapporten bidra till en beskrivning av tillståndet inom vård och omsorg.