Tillsynsrapport 2016

2017 feb 01

Rapporter

Denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.

Sammanfattning

IVO är ytterst till för vård- och omsorgstagarna och rapporten har därför som ambition att utgå från den enskildes perspektiv – att förklara hur olika brister påverkar människor och grupper av människor.

IVO:s sammanvägda slutsatser från 2016 års tillsyn kan kategoriseras in i sju övergripande områden:

  • Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker
  • Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
  • Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar
  • Vården och omsorgen är inte alltid jämlik
  • Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen
  • Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården
  • Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet


Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från 2016 års tillsyn känns igen från tidigare år. Som exempel kan nämnas att IVO i tillsynsrapporten för 2014 och 2015 lyfte fram både kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Problemen kvarstår således på många områden.