Uppföljning av enskildas klagomål på hälso- och sjukvården 2018 - Delredovisning av regeringsuppdrag (S2017/07302/RS)

2019 mar 04

Rapporter

IVO har fått i uppdrag att följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av nya bestämmelser om ett mer ändamålsenligt klagomålssystem som infördes den 1 januari 2018.

vårdpersonal serverar matbricka till äldre man i sjukhussäng