Vad gör min LSS-handläggare?

2016 jun 01

Rapporter

Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen.

Närbild på öga som tittar genom ett förstoringsglas.