Vad har IVO sett 2017?

2018 feb 28

Rapporter

De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2017.

Kollage av tre bilder, en äldre kvinna sitter vid dator och en ung kvinna står bakom och de tittar på varandra, en man undersöks av manlig vårdpersonal, pojke sitter i en soffa mittemot en kvinna som antecknar.