Den tillståndspliktiga omsorgen – omsorgsmarknad i ständig förändring

En av iakttagelserna i rapporten "Vad har IVO sett?" var att de större och väletablerade företagen i huvudsak satsar på vård och behandling. De mindre väletablerade aktörerna satsar på mindre resurskrävande verksamheter.