Den tillståndspliktiga omsorgen – omsorgsmarknad i ständig förändring

De större och väletablerade företagen satsar i huvudsak på vård och behandling. De mindre väletablerade aktörerna satsar på mindre resurskrävande verksamheter.

  • Sedan 2014 har antalet tillståndsansökningar från SoL-verksamheter ökat. Antalet ansökningar från LSS-verksamheter har minskat.
  • Kommunerna satsar allt mer på verksamheter i egen regi.
  • IVO ser att risken för olämpliga aktörer är som störst framförallt inom verksamheter med lägre ingångströsklar. 

Rapporten Vad har IVO sett 2017? 

I detta filmklipp kommenterar Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning på IVO, förändringarna på omsorgsmarknaden.