Vad har IVO sett 2019? - kortversion

2020 mar 02

Rapporter

IVO ska varje år lämna en rapport till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret.

Kollage på bilder av människor