Vad har IVO sett 2019

2020 mar 02

Rapporter

Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2019.

Läkare håller baby i famnen