Varför händer det igen? Om patientsäkerhetsarbete i primärvården

2017 mar 24

Rapporter

Tillsynen visar att de flesta vårdgivarna behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet. Framförallt ser vi att arbetet behöver ske mer planerat och systematiskt.

Kollage av tre bilder. Skylt med texten vårdcentral. Kvinnlig vårdpersonal kolla blodtryck på kvinnlig patient. Rygg på patient som undersöks av vårdpersonal.