Remissvar

Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss de senaste två åren.

 Söker du ett äldre remissvar, kontakta registrator.vs@ivo.se.