Allt fler fick vänta på socialtjänstinsatser under 2018

2019 maj 17

Statistik från IVO

Under 2018 fortsatte ökningen av antalet personer som inte får de insatser de har rätt till, trots att socialtjänsten har beviljat dem.