Allt fler fick vänta på socialtjänstinsatser under 2018

2019 maj 17

Statistik från IVO

Under 2018 fortsatte ökningen av antalet personer som inte får de insatser de har rätt till, trots att socialtjänsten har beviljat dem.

Antalet inrapporterade beslut som inte verkställts ökade inom alla verksamhetsområden, utom äldreomsorgen. Långa väntetider är vanligast för insatser enligt LSS, och det är också inom LSS som IVO i högst utsträckning bedömt att personer fått vänta oskäligt länge.