Antalet personer som får vänta på socialtjänstinsatser fortsatte att öka under 2019

2020 apr 24

Statistik från IVO

Antalet personer som inte får de insatser de har rätt till fortsatte att öka under 2019. De som i genomsnitt fick vänta längst var, liksom tidigare år, de som väntade på en LSS-insats.

Det var också inom LSS som flest personer fick vänta oskäligt länge på sina insatser.