Klagomål på hälso- och sjukvården

2019 okt 11

Statistik från IVO

Patienter och närstående kan lämna klagomål när de upplever att något inom vården inte fungerar som det ska. I första hand ska klagomålen lämnas till vårdgivare. I vissa fall kan klagomålet lämnas till IVO som utreder om det funnits patientsäkerhetsrisk.