Antalet klagomål som kommit in till IVO skiljer sig mellan länen

2019 okt 11

Statistik från IVO

Antalet klagomål som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från patienter eller deras närstående skiljer åt mellan länen.

Störst antal klagomål, per 100 000 invånare, kom från Norrbotten (63) , Södermanland (62) och Uppsala (62), medan länen Värmland (39), Halland (41) och Jämtland (41) kommit in med minst antal klagomål per 100 000 invånare. Sett till hela riket kom det under 2018 in 54 klagomål per 100 000 invånare.