Antalet klagomål som kommit in till IVO skiljer sig mellan länen

2019 okt 11

Statistik från IVO

Antalet klagomål som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från patienter eller deras närstående skiljer åt mellan länen.