Översikt lex Maria-anmälningar 2014-2018

2019 jul 22

Statistik från IVO

Under 2018 har antalet lex Maria-anmälningar sjunkit med 25 procent. Minskningen kan förklaras av att den tidigare obligatoriska anmälningsplikten för självmord som inträffat nära i tid efter en vårdkontakt, togs bort den 1 september 2017.