Statistik

Här hittar du statistik från Inspektionen för vård och omsorg. Statistiken presenteras både i interaktiva diagram och i tabeller.

 

Antal lex Maria-anmälningar per år

Diagram för lex Maria-anmälningar

Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år, åldersgrupp och region. 

Diagram för lex Sarah-anmälningar

Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år, verksamhetsområde och region. 

Diagram för ej verkställda beslut

Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år och verksamhetsområde.

Statistiktabeller

Statistik publiceras årsvis.

Tabellerna är uppdelade efter ärendeslag:

Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL)

Klagomål enligt PSL är när patienter, anhöriga eller närstående klagar på en händelse efter kontakt med hälso-och sjukvården.

Anmälan till IVO/Anmälan från enskilda

En anmälan till IVO avser information om brister, synpunkter på verksamhet eller klagomål avseende socialtjänst, LSS eller gällande hälso- och sjukvård. Avsändaren kan vara enskild person eller representant för verksamhet och organisation.

Anmälningar enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria kommer till IVO från t.ex. verksamheter som bedriver hälso-och sjukvård, tandvård eller apotek. Anmälan består av en utredning efter en allvarlig händelse.

Anmälningar enligt lex Sarah

En anmälan enligt lex Sarah kommer till IVO från verksamheter inom socialtjänsten eller verksamhet som drivs enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt från Statens institutionsstyrelse.

Initiativärenden

Anledning till att IVO öppnar ett initiativärende kan vara signaler, iakttagelser och uppdrag från ärenden, iakttagelser och information via media, information från allmänhet och andra myndigheter. Initiativärendena delas upp efter vilken lagstiftning som är tillämplig.