Anmälan till IVO/Anmälan från enskilda

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende anmälan till IVO hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.