Initiativärenden

Statistik över IVO:s avslutade egeninitierade ärenden avseende tillsyn av verksamheter fördelat på socialtjänst och hälso- och sjukvård.