Ej verkställda beslut

Här hittar du statistik över ej verkställda beslut. Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år och verksamhetsområde.

 

Antal ej verkställda beslut per år

Under 2022 rapporterade kommunerna in drygt 15 000 ej verkställda beslut till IVO. Jämfört med 2021 var detta en minskning med 1 500 ärenden. Du kan läsa mer om utvecklingen över tid på sidan ej verkställda beslut - antal per år

 

Antal ej verkställda beslut per verksamhetsområde

Under 2022 var äldreomsorgen och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS de verksamhetsområden där flest ej verkställda beslut registrerades. Du kan läsa mer om statistiken på sidan  ej verkställda beslut - per verksamhetsområde

 

Antal ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgengällde tre av fyra ärenden särskilt boende under år 2022. Du kan läsa mer om siffrorna på sidan ej verkställda beslut - inom äldreomsorgen

 

Antal ärenden där IVO ansökt om särskild avgift

Under 2022 fakturerade IVO kommunerna 22,3 miljoner kronor i särskild avgift. Du kan läsa mer om statistiken på sidan ej verkställda beslut - särskild avgift