Ej verkställda beslut - antal per år

Under 2022 rapporterade kommunerna in drygt 15 000 ej verkställda beslut till IVO. Jämfört med 2021 var detta en minskning med 1 500 ärenden.

 

Antal ej verkställda beslut per år

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 15 000 personer vänta längre än tre månader under 2022 på att deras beviljade insats skulle verkställas. 

Under 2022 gällde flest ärenden äldreomsorgen. Här kan du läsa mer om antalet ärenden per verksamhetsområde.