Ej verkställda beslut - inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gällde tre av fyra ärenden särskilt boende under år 2022. Även inom dagverksamhet och hemtjänst finns relativt många ärenden, men antalet har fallit tillbaka sedan toppen år 2020.

 

Antal ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Diagrammet ovan visar de fem insatser som historiskt haft flest registrerade ärenden. Sedan år 2015 står dessa för runt 98 procent av det totala antalet. Under 2020 ökade antalet ärenden markant till följd av coronapandemin men har sedan dess sjunkit tillbaka inom hemtjänsten och dagverksamhet.

Långa väntetider kan även resultera i särskilda avgifter för kommunen. Under 2022 uppgick de sammlade avgifterna till 22,3 miljoner kronor. Du kan läsa mer om de särskillda avgifterna här.