Ej verkställda beslut - per verksamhetsområde

Under 2022 var äldreomsorgen och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS de verksamhetsområden där flest ej verkställda beslut registrerades. Antalet ärenden steg kraftigt under 2020 men har fallit tillbaka efter det.

 

Antal ej verkställda beslut per verksamhetsområde

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 6 000 personer vänta längre än tre månader under 2022 på att deras beviljade insats inom  äldreomsorgen skulle verkställas. Nästa lika många fick vänta mer än tre månader på insatser inom  omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. 

Inom äldreomsorgen är det främst insatser inom särskillt boende som gett upphov till ej verkställda beslut. Här kan du läsa mer om antalet ärenden inom äldreomsorgen.