Ej verkställda beslut - särskild avgift

Under 2022 fakturerade IVO kommunerna 22,3 miljoner kronor i särskild avgift. Samma år ansökte IVO om särskild avgift i 290 ärenden.

 

Antal ärenden där IVO ansökt om särskild avgift

Om IVO bedömer att den enskilde fått vänta oskäligt länge på att få insatsen verkställd gör IVO en ansökan om särskild avgift till förvaltningsrätten. Under 2022 ansökte IVO om särskild avgift i 290 ärenden. Samma år fakturerades kommunerna 22,3 miljoner kronor i särskild avgift. Avgiftens storlek utgår från den insats som inte verkställs.

Under 2022 rapporterade kommunerna in drygt 15 000 ej verkställda beslut till IVO. Här kan du läsa mer om utvecklingen över tid.