Lex Maria-anmälningar

Här hittar du statistik över lex Maria-anmälningar. Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år, åldersgrupp och region.

 

Antal lex Maria-anmälningar per år

Under 2022 kom det in 2 076 lex Maria-anmälningar till IVO. Det var enminskning med 185 anmälningar jämfört med år 2021. Du kan läsa mer om utvecklingen över tid på sidan lex Maria-anmälningar - antal per år

 

Antal lex Maria-anmälningar per län

Under år 2022 var Blekinge län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 39,7. Du kan läsa mer om statistiken på sidan lex Maria-anmälningar - efter län

 

Antal lex Maria-anmälningar per verksamhetsområde

De sex verksamhetsområden som hade flest anmälningar enligt lex Maria under 2022 stod tillsammans för nära 1 600 anmälningar. Ungefär fyra av fem anmälningar tillhörde något av dessa verksamhetsområden. Du kan läsa mer om siffrorna på sidan lex Maria-anmälningar - efter verksamhetsområde

 

Antal lex Maria-anmälningar per åldersgrupp

Under 2022 berörde flest lex Maria-anmälningar äldre personer. Över 1 000 anmälningar, nästan hälften, gällde denna åldersgrupp. Du kan läsa mer om siffrorna på sidan lex Maria-anmälningar - efter åldersgrupp