Lex Maria-anmälningar - efter verksamhetsområde

De sex verksamhetsområden som hade flest anmälningar enligt lex Maria under 2022 stod tillsammans för nära 1 600 anmälningar under 2022. Närmare fyra av fem anmälningar gällde något av dessa verksamhetsområden.

 

Antal lex Maria-anmälningar per verksamhetsområde

Under 2022 gällde flest anmälningar kirurgi med 417 stycken, följt av primärvård utom hemsjukvård som hade 292 anmälningar.

Anmälningar enligt lex Maria gäller i högre grad äldre personer än barn och vuxna. Här kan du läsa mer om  antalet anmälningar efter åldersgrupp.