Lex Maria och lex Sarah

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende lex Maria och lex Sarah anmälningar.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

lex Maria

Statistiktabeller för lex Maria, 2022 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2021 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2020 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2019 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2013 (xlsx, laddas ner)

lex Sarah

Statistiktabeller för lex Sarah, 2022 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2021 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2020 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2019 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2013 (xlsx, laddas ner