Lex Maria och lex Sarah

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende lex Maria och lex Sarah anmälningar.