Lex Sarah-anmälningar

Här hittar du statistik över lex Sarah-anmälningar. Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år, verksamhetsområde och region.

 

Antal lex Sarah-anmälningar per år

Under 2022 inkom 1 132 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 59 anmälningar jämfört med år 2021. Du kan läsa mer om utvecklingen över tid på sidan lex Sarah-anmälningar - antal per år

 

Antal lex Sarah-anmälningar per län

Under 2022 var Gotlands län det län där lex Sarah-anmälningar var vanligast. Du kan läsa mer om siffrorna på sidan lex Sarah-anmälningar - efter län

 

Antal lex Sarah-anmälningar per verksamhetsområde

Under 2022 var Äldreomsorg, Funktionsnedsättning LSS och Barn och familj de verksamhetsområden som stod för nära 90 procent av alla anmälningar enligt lex Sarah. Du kan läsa mer om statistiken på sidan lex Sarah-anmälningar - efter verksamhetsområde

 

Antal lex Sarah-anmälningar per händelsekategori

Under 2022 var den vanligaste händelsekategorin för en anmälan att en beviljad insats var felaktigt utförd. Du kan läsa mer om utvecklingen på sidan lex Sarah-anmälningar - efter händelsekategori