Lex Sarah-anmälningar - efter händelsekategori

Under 2022 var den vanligaste händelsekategorin för en anmälan var att en beviljad insats felaktigt utförd. En anmälan kan gälla en eller flera händelsekategorier vilket innebär att det totala antalet anmälningar överstiger antalet i andra diagram.

 

Antal lex Sarah-anmälningar per händelsekategori

Under 2022 var de tre vanligaste händelsekategorierna för en lex Sarah-anmälan att en beviljad insats felaktigt utförd, rättssäkerhet samt att en beviljad insats inte blivit utförd. 

Under 2022 minskade antalet anmälningar enligt lex Sarah med 59 anmälningar jämfört med år 2021. Här kan du läsa mer om antalet anmälningar per år.