Lex Sarah-anmälningar - efter verksamhetsområde

Under 2022 var Äldreomsorg, Funktionsnedsättning LSS och Barn och familj de verksamhetsområden som stod för nära 90 procent av alla anmälningar enligt lex Sarah.

 

Antal lex Sarah-anmälningar per verksamhetsområde

Av totalt 1 177 anmälningar enligt lex Sarah år 2022 stod de tre verksamhetsområden som hade flest anmälningar för 1 029 stycken.

Den vanligaste händelsekategorin för en anmälan var att en beviljad insats felaktigt utförd. Här kan du läsa mer om antalet anmälningar efter händelsekategori.