Lex Sarah-anmälningar - antal per år

Under 2022 inkom 1 132 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 59 anmälningar jämfört med år 2021. Antalet anmälningar under 2022 låg i linje med det historiska genomsnittet.

 

Antal lex Sarah-anmälningar per år

Sedan år 2015 har IVO mottagit nära 10 000 anmälningar enligt lex Sarah.

Under 2021 var det Karlmar det län som mottog flest anmälnignar per 100 000 invånare. Här kan du läsa mer om antalet anmälningar efter län.