Socialtjänst- och hälso och sjukvårdstillstånd

Uppgifterna nedan visar IVO:s ärendebalanser angående tillstånd för hälso- och sjukvård och socialtjänst och antal tillsynspliktiga verksamheter som har inspekterats under 2020.