Socialtjänst- och hälso och sjukvårdstillstånd

Uppgifterna nedan visar IVO:s ärendebalanser angående tillstånd för hälso- och sjukvård och socialtjänst och antal tillsynspliktiga verksamheter som har inspekterats under 2020.

Tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården Antal​
Registrerade ärenden 137
​Beslutade ärenden ​138
Tillståndsärenden inom socialtjänsten Antal​
Registrerade ärenden​ 2 206
Beslutade ärenden​ 2 183

Det finns en felkälla för ärenden som rör upphörande av tillstånd. Det påverkar det totala antalet registrerade verksamheter marginellt eftersom ärendeslaget förekommer sällan.