Tillsyn av personal inom hälso- och sjukvården

IVO genomför tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser och beslutad prövotid och uppföljning under 2020.

 ​Ärenden avseende beslutad prövotid löper enligt en förutbestämd tidplan.

Tillsyn hälso- och sjukvårdspersonal 2020 Anmälan och 
initiativ​
Beslutad prövotid 
och uppföljning
Registrerade anmälningar/initiativ 998 90
Avslutade ärenden 843 79
Utgående balans  974