Register

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register.

 • Biobanksregistret

  Samlande och bevarande av biologiskt material. Biobanksregistret används främst för tillsyn och framställning av statistik. När en huvudman beslutat att inrätta en biobank, ska en anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Blodverksamheter

  Här kan du se vilka blodverksamheter som har tillstånd från IVO att samla in, kontrollera, framställa, förvara eller distribuera blod och blodkomponenter som ska användas för transfusion.

 • Donations- och transplantationsregistret

  Registret ska ge offentlighet om donations- och transplantationsverksamheten och dess omfattning. Registret inrättades med stöd av lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

 • Säkerhetsregistret

  Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) säkerhetsregister.

 • Vårdgivarregistret

  Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt tandvård

 • Vävnadsregistret

  Här kan du se vilka vävnadsinrättningar som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet.