Register

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register.

Så här hanterar vi din anmälan

Skicka din anmälan till registerfragor@ivo.se enligt den instruktion som finns i anslutning till respektive blankett. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan. Din anmälan kommer att handläggas i turordning och du får sedan en bekräftelse när den är registrerad i IVO:s registertjänst. Blanketter finner du genom att klicka på det register din anmälan gäller.