Att söka information i IVO:s register

Om du söker information som finns i våra register gäller sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.