LARO Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Här kan du se vilka vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).

IVO ansvarar för ett register över de vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Registret förs med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:1) och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; beslutade den 19 januari 2016.

 

Vårdgivare som erbjuder LARO 2019-07-01 (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Anmälan av Nyinrättad verksamhet

En vårdgivare som avser att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Anmälan ska göras

  1. senast en månad innan verksamheten påbörjas, och
  2. på en därför avsedd blankett
  3. blanketten skickas via e-post till registerfragor@ivo.se eller via vanlig post till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

 

Ändring av tidigare lämnade uppgifter

Om någon uppgift i en tidigare gjord anmälan ändras, ska vårdgivaren anmäla ändringen till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Anmälan ska göras

  1. inom en månad från det att förändringen gjordes, och
  2. på en därför avsedd blankett.
  3. Blanketten skickas via e-post till registerfragor@ivo.se eller via vanlig post till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

 

Nedläggning av verksamhet

En vårdgivare som upphör med att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska utan dröjsmål anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg via blanketten Anmälan läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.