Vävnadsregistret

Här kan du se vilka vävnadsinrättningar som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet.

Vävnadsinrättningar med tillstånd från IVO (pdf, öppnas i nytt fönster).

Förändringar i blod- och vävnadsverksamheter

Vid byte av särskilt utsedd medicinskt ansvarig person krävs endast en anmälan till IVO, där den ansvariges namn framgår. Läs mer på vår sida om Principiella beslut.

Läs om verksamhet vid en vävnadsinrättning – tillstånd och tillsyn.

EU- förteckning över vävnadsinrättningar

IVO har till uppgift att lämna och uppdatera uppgifter till EU-förteckning över vävnadsinrättningar i enlighet med artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565.

Information som lämnas är: 

 •  Vävnadsinrättningens namn. 
 •  Vävnadsinrättningens nationella eller internationella kod. 
 •  Namn på den organisation där vävnadsinrättningen finns (i förekommande fall).
 •  Vävnadsinrättningens adress. 
 • Kontaktuppgifter: funktionell e-postadress, telefon och fax.

Uppgifter om vävnadsinrättningens tillstånd att bedriva verksamhet:

 • Namn på myndighet som beviljat tillstånd. 
 • Namn på myndigheter som ansvarar för underhållet av EU-förteckningen över vävnadsinrättningar.
 • Namn på innehavaren av tillståndet (i förekommande fall).
 • Vävnader och celler för vilka tillståndet beviljats. 
 • Den faktiskt utövade verksamhet för vilken tillståndet beviljats. 
 • Status för tillståndet (godkänt, upphävt, återkallat, delvis eller helt, frivilligt upphörande av verksamheten). 
 • Uppgifter om eventuella villkor eller undantag gällande tillståndet (i tillämpliga fall).

EU Coding Platform - Reference Compendia for the Application of a single European Coding System for Tissues and Cells.