Information om HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Den digitala tjänsten är en första teknisk lösning med begränsade uppgifter om HVB och stödboenden samt särskilda ungdomshem som finns hos IVO. Den utvecklas och förbättras i steg. Tjänsten ska vara fullt utvecklad april 2022 enligt ett regeringsuppdrag.

Informationen syftar till att underlätta kommunernas arbete med att placera barn och unga på boenden. Fram till dess att tjänsten är fullt utvecklad uppmanas kommuner som behöver fullständig information från IVO i samband med placering av barn och unga använda sig av följande länk för begäran om utlämnande: samordna.utlamnanden@ivo.se.

Om du hittar felaktiga uppgifter är vi tacksamma om du informerar oss om det.

Fakta

IVO har fått ett uppdrag av regeringen att tillgängliggöra tillsyns- och tillståndsinformation samt information från IVO:s omsorgsregister till relevanta verksamhetsområden inom kommunerna. Informationen avser HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Uppdraget ska vara utfört i april 2022 och IVO utvecklar denna tjänst stegvis. I ett första steg tillgängliggörs viss grundinformation i en ny teknisk lösning som kommer att utvecklas löpande.

Läs mer om regeringsuppdraget.

Innehåll i den digitala tjänsten

Tjänsten innehåller information om HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem och utvecklas löpande. Tjänsten går i dagsläget att filtrera på:

  • län
  • typ av boende (HVB/stödboende)
  • kön 
  • namn på organisation/verksamhet
  • kontaktuppgifter.

Vissa uppgifter är maskerade av juridiska skäl. 

Så här behandlar IVO personuppgifter när det gäller förteckningen.