Waxaan kugu soo booqaneynna meesha aad deggan tahay si aan u aragto sidaad ku tahay

Ugu yaraan sannadkiiba hal mar ayaan kugu soo booqannaa HVB ama guryaha kaalmeynta dhallinyarada si u ogaanno sida ay wax u socdaan.

Waxaa muhiim noo ah inaan ogaanno inaad ku nooshihiin ammaan iyo xasillooni oo la idin dhegeysto oo caawimaad heshaan.

 

Filinka ”IVO för dig på HVB eller stödboende” waxaad ku ogaaneysaa sida ay booqashadayada kormeerka ahi u dhacayso Waxaan ka sheekeyneynnaa sababta aan kormeeradaas u sameyneynno iyo ujeeddadooda. Waxaad kaloo ogaaneysaa haddii aan saamayn ku yeelan karno meesha aad deggan tahay iyo haddii kale.

 

Haddaad dooneyso inaad aragto filinkaan oo luuqado badan ku hadlaya, riix halkaan.  

 

Ma dooneysaa inaad wax dheeraad ah ka ogaato kormeerada aan samaynno? Liiska ka dooro nooca hoyga aad deggan tahay.