Maxaad ka og tahay - xuquuqahaaga?

Dhammaan carruurta iyo dhallinyaradu waxay xaq u leeyihiin inay ku koraan bey’ad xasilloon oo ammaan ah.

Liiska ka dooro nooca hoyga aad deggan tahay, si aad u ogaato xuquuqaha aad leedahay.