Logotyp IVO

Khadka carruurta iyo dhallinyarada ee IVO

- markaad dooneyso inaad wax dheeraad ka ogaato xuquuqahaaga ama aad sheegato in aysan wax waliba ahayn sidoodii.