Logotyp IVO

Waxaan kugu soo booqaneynna meesha aad deggan tahay si aan u aragto sidaad ku tahay

Ugu yaraan sannadkiiba hal mar ayaan kugu soo booqannaa HVB ama guryaha kaalmeynta dhallinyarada si u ogaanno sida ay wax u socdaan.