Logotyp IVO

Anaga waxaa soo booqaneynaa meesha aad ku nooshahay, oo guriga HVB, sidaa uga warhelno xaalada

Adiga oo ku nool guriga daryeelka ama dhallinyarada (HVB) waxaa la siin fursad aad nagu la hadlikartiin anaga oo Hey’adda kormeerida daryeelka iyo kaalmeenta, markaa booqosho kugu imaano guriga aad nooshahay.