Logotyp IVO

Waxaannu booqaneynaa gurigaaga taakuleynta si aannu u aragno sida uu u shaqeynayo

Bild från film för barn och unga om IVO.

Adigaaga deggan oo guri taakuleyn waxaad fursad u leedahay in annaga ka soconna Hey’adda kormeerta daryeelka iyo xannaaneyta (IVO) aad nala hadashid marka aan booqaneyno gurigaaga taakuleynta. Booqashada waxaa la dhahaa kormeerid.