Ej verkställda beslut - antal per år

Under 2022 rapporterade kommunerna in drygt 15 000 ej verkställda beslut till IVO. Jämfört med 2021 var detta en minskning med 1 500 ärenden.

Antal ej verkställda beslut per år

Antal registrerade ärenden per årNot: Under år 2020 ökade antalet registrerade anmälningar kraftigt till följd av coronapandemin.
Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 15 000 personer vänta längre än tre månader under 2022 på att deras beviljade insats skulle verkställas.

Senast uppdaterad 2023-06-07