Lex Maria-anmälningar - antal per år

Under 2022 inkom 2 076 lex Maria-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 185 anmälningar jämfört med år 2021. Över tid har det totala antalet anmälningar varit relativt stabilt.

Antal lex Maria-anmälningar per år

Antal registrerade anmälningarTidsseriebrott: Före 2018 fanns det ett krav på att anmäla självmord som inträffat nära i tid efter en vårdkontakt. När kravet togs bort syns en tydlig nedgång i antalet anmälningar.
Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

Diagrammet ovan visar antalet lex Maria-anmälningar som kommit in till IVO sedan 2015. Före 2018 fanns det ett krav på att anmäla självmord som inträffat nära i tid efter en vårdkontakt. När kravet togs bort syns en tydlig nedgång i antalet anmälningar.

Senast uppdaterad 2023-06-07