Lex Maria-anmälningar - efter åldersgrupp

Under 2022 berörde flest lex Maria-anmälningar äldre personer. Över 1 000 anmälningar, nästan hälften, gällde denna åldersgrupp som var 65 år eller äldre. Ungefär en av tio anmälningar gällde barn under 18 år och resten vuxna mellan 18 och 64 år.

Antal lex Maria-anmälningar per åldersgrupp

Antal avslutade ärenden, år 2022Källa: Inspektionen för vård och omsorg.
Senast uppdaterad 2023-06-07