Lex Sarah-anmälningar - efter län

Under år 2022 var Gotlands län det län där lex Sarah-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 22,9. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 233.

Antal lex Sarah-anmälningar per län

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2022Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

I relation till befolkningen var lex Sarah-anmälningar vanligast i Gotlands  län, följt av Norrbottens län under år 2022. Där uppgick antalet anmälningar per 100 000 invånare till 22,9 respektive 19,3. Genomsnittet för hela Sverige var 11,2. Att ett län har fler anmälningar per invånare betyder inte att omsorgen i länet är sämre. Det kan finnas flera orsaker till att siffrorna skiljer sig,till exempel skillnader i vilken verksamhet som bedrivs.

Senast uppdaterad 2023-06-07